Filterbobler og ekkokammer- Hvordan påvirker dette vårt politiske syn?

Filterbobler og ekkokammer- Hvordan påvirker dette vårt politiske syn?

Dette innlegget skal handle om hvordan internett er spesialisert for oss. Internett har enormt mye informasjon, så hvordan har det seg at du får opp søkeresultater som matcher det du interesserer deg for og som støtter det du mener? Dette skyldes blant annet filterbobler og ekkokammere. Dette sensurer informasjon, og synliggjør relevant informasjon.

Filterbobler

Det store norske leksikon definerer en filterboble som «en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper».
Hvis du ser for deg såpebobler i luften, er den informasjonen du får tilgang til kun én av disse boblene. Med andre ord så er det begrenset informasjon som er tilpasset deg. Algoritmer er også med på å filtrere ut det som er mest relevant for deg. Dette kan gjøre at du kun får opp søkeresultater som tenkes at er relevant for deg og unnlater å vise det som ikke antas å være relevant.

Disse filterboblene oppstår når du søker og viser interesse for noe på internett. Denne informasjonen hentes opp og blir brukt ved senere anledninger hvor du søker på noe. Da vil du få flere resultater av det internett oppfattet at du interesserte deg for, og mindre av alt annet. Denne måten å filtrere på er basert på interesser, verdier og holdninger. (Krokan, 2019)

Bildet er tatt av 🎄Merry Christmas 🎄 fra Pixabay

Konsekvenser av filterbobler

En konsekvens av disse filterboblene kan være at vi får et svært ensidig perspektiv. Internett vil hele tiden prøve å finne informasjon som er relevant for deg og som du vil si deg «enig» i. Dette fører til svært sensurert informasjon og kan gjøre at vi blir veldig opptatt av det vi allerede mener og tror om saker og temaer. Hvis internett for eksempel har fanget opp at du er en stor tilhenger av Donald Trump er sannsynligheten for at du får opp søkeresultater som strider mot din mening lav.
Det store norske leksikon har nevnt noen konsekvenser ved bruken av filterbobler, og her er noen av dem:

  • Man kan miste evnen til å utvikle ny innsikt og nye holdninger
  • Det demokratiske prinsippet om at meninger blir bedre av å diskuteres blir svekket
  • Man kan miste muligheten til å få vite ting om andre grupper i samfunnet
Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Ekkokammer

Et ekkokammer kan forklares som «en situasjon der informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe» (NDLA, 2017)
Når du befinner deg i et ekkokammer er du allerede i filterboblen. Her blir den filtrerte informasjon repetert mange ganger slik at det fungerer som et ekko, som igjen fører til at vi blir påvirket til å tro at mange er enig med det man i utgangspunktet søkte på og søkte informasjon om. Andre sider av saken blir gjerne filtrert vekk i et ekkokammer.

Så en konsekvens av å bli fanget i et ekkokammer kan være at man blir påvirket av det du ser og leser. Dette vil forsterke dine egne meninger og synspunkter, og hindre innsikt i andre meninger og synspunkter som er på motsatt side.

Hvordan påvirker dette vårt politiske syn?

Filterbobler og ekkokammere gjør at informasjon blir utelatt og at du kun blir eksponert for det som er tilpasset deg. Når det gjelder politikk kan dette utgjøre en stor konsekvens for vårt ståsted. Dersom vi har en tilknytning til et politisk parti er sannsynligheten stor for at det vil bli filtrert bort informasjon som ikke er relevant. Her vil vi kun få opp informasjon og meninger som støtter vår egen.

Dette fører som nevnt til et svært ensidig syn, uten andre holdninger og innsikt som ikke støtter vår egen. Dette kan føre til et svært polarisert samfunn. Når vi er i et ekkokammer og kun får høre meninger som støtter opp vår egen kan vi være lett mottakelige for all informasjon som står. Til og med usann informasjon og useriøse aktører. Når det for eksempel nærmer seg stortingsvalg vil risikoen for å bli eksponert for usann informasjon være større.

Alt dette kan føre til at vi blir «låst» til det politiske synet vi har og ikke er åpen for innspill og utvikling. Det å utveksle meninger og få nye inntrykk er med på å utvikle oss som mennesker. Dette bidrar også til å skape en sunn debatt der man drøfter meningene sine.

Oppsummert

Filterbobler og ekkokammere kan både ha positive effekter og negative effekter. Det kan føre til at du som person får spesialisert søkeresultater som passer deg og dine interesser. Dette kan være gunstig om du for eksempel kun får opp de nettsidene som er interessante for deg hvis du skal shoppe, og som luker ut nettsider som du uansett ikke ville brukt.
På en annen side kan det føre til større konsekvenser når det gjelder viktigere temaer og søker informasjon om dette. Dette blir litt som å kun høre en side av saken. Det er sunt å utveksle meninger for å få andre inntrykk. Dette er med på å utvikle oss som mennesker og kan gjøre at vi faktisk innser at vi ikke er så bastant på meningen vår som vi i utgangspunktet trodde.

Referanser

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Krokan, Arne. 2019. «Nettverksøkonomi– digitale tjenester og sosiale mediers økonomi» Oslo: Cappelen Damm.

One thought on “Filterbobler og ekkokammer- Hvordan påvirker dette vårt politiske syn?

Legg igjen en kommentar til Nina Magnussen Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *