Hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

Hvordan kan blokkjeder brukes i Norge?

Denne gangen fikk vi i oppgave av Arne Krokan å skrive om blokkjeder. Bruken av blokkjeder er hensiktsmessig når man ønsker å øke effektivitet, tillit og å forhindre innblanding fra andre uønskede aktører.

Hva er en blokkjede?

En blokkjede er kort sagt flere blokker med informasjon, også kalt en database. Denne informasjonen gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre digitale transaksjoner. Alle informasjonen som er lagret i hver og en blokk er henger sammen ved hjelp av kryptografi. (SNL, 2020)

I denne rapporten fra regjeringens nettsider som ble skrevet av Deloitte står det at blokkjeder består av 5 sentrale deler. Den første delen er et fildelingsnettverk. Fildelingsnettverket gjør at man skal finne og dele filer i et nettverk der andre har samme status som deg selv. Alle deltakerne, også kalt noder kan generere innhold. I dette nettverket er det ingen administrator eller leder.

Den andre delen er en konsensusmekanisme. Dette kan vi kalle et fellesskap, der man kommer til enighet. Hvis det er usikkerhet om noen er uærlige eller prøver å skaffe seg fordeler på bekostning av de andre er det flertallet som avgjør hva de tror er riktig. Ettersom blokkjeder er bygget og basert på tillit mellom medlemmene er det sentralt at det følges noen «normer». Dersom ikke konsensus ikke finner sted er det mulig å hente inn offentlige etater som støtter med å utøve myndighet.

Den tredje delen kalles en hovedbok. Dette kan også kalles er register som sier noe om hva som kommer før og etter i blokkjeden. Vi kan si at det er her vi kan se rekkefølgen på når blokkene ble laget slik at vi lett kan holde oversikt. Dersom noe endres kan vi også enkelt se dette.

Den fjerde delen av blokkjeden er kryptografi. Kryptografi gjør at man kan være trygg på kommunikasjonen. Man kan ikke utgi seg for å være noen andre. Dette gjør det mulig for deltakerne å endre på noe i blokkene og gjør at de andre som har tilgang kan godkjenne eller avslå endringen.

Den siste og femte delen kalles kjøreregler. Kjørereglene skal gjøre det klart hvordan man skal oppdatere hovedboken og hva som er lov å endre på.

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

Hvordan kan vi bruke blokkjeder i Norge?

I rapporten skrevet av Deloitte står det flere forslag til hvordan man kan ta i bruk blokkjeder.

Skatteetaten
I Norge er det Skatteetaten som er ansvarlig for folkeregisteret og som i stor grad er ansvarlig for vår identitet. Den informasjonen Skatteetaten har av oss brukes for eksempel i flere forskjellige statistikker, som blant annet å holde kontroll på befolkningstallet i Norge.
Ved å benytte blokkjeder er det mulig for hvert og enkelt menneske å kontrollere sin egen identitet. Ved denne bruken blir man mer ansvarlig for egen identitet, og det vil være mulig å bygge på informasjon som utgjør en større del av identiteten din enn Skatteetaten har i dag. Blokkjedeteknologien gjør at det er vanskelig å forfalske identitet og er en trygg plattform man kan registere data om seg selv. (Deloitte, 2018)

Politiattester og fullmakter
For å få politiattest i dag er man nødt til å henvende seg til et politikontor. En politiattest er i mange anledninger en nødvendighet når man skal ansettes i ulike stillinger. Dette gjelder for eksempel ved militær tjeneste eller barnehageansatte. I dag er denne prosessen litt tungvindt. Man er nødt til å ha et gyldig formål, søke, vente på behandlingstiden det tar å få gjennom søknaden og så vil du motta denne digitalt eller i postkasse. Denne prosessen kunne vært fremskyndet veldig. Og hvordan kan det løses?
Jo, ved bruk av blokkjedeteknologi.
Her kan de som henter ut politiattesten din være sikker på at den er gyldig og ikke tuklet med. Dette vil kunne spare både tid og gjøre at arbeidsgivere kan være trygge på at den de ansetter har en gyldig attest. (Deloitte, 2018)

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay

Referanseliste

https://snl.no/blokkjede

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://nodes.com/

https://www.regjeringen.no/contentassets/f5db1086d5324ec786f440afcb5cde52/blokkjeder_offentlig_sektor_deloitte.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *