Fanget opp av
Måned: mars 2021

Barrierer mot klimatiltak

Barrierer mot klimatiltak

I dag vet vi at jorden er under kraftig global oppvarming. Dette kan føre til uheldige konsekvenser som blant annet at Antarktis smelter og gjør at andre land blir oversvømt. Dette er noe vi vet at er i ferd med å skje, så hvorfor gjør vi ikke noe med det? Hvorfor bidrar vi ikke? En av grunnene til at mange ikke bidrar så godt som de kunne ha gjort kan skyldes at det finnes barrierer som gjør at klimatiltakene føles…

Les mer Les mer

Kundereisen til Kari Traa

Kundereisen til Kari Traa

I den andre delen av emnet digital markedsføring er temaet sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv. Denne emnet er Cecilie Staude ansvarlig for, og jeg syntes flere av temaene vi skal gjennom i dette emnet virker veldig interessant. Denne gangen har vi fått i oppgave å skrive om en bedrift vi skal ta utgangspunkt i for eksamen i denne delen av kurset. Eksamen i denne delen skal gjøres i gruppe, og vi har da valgt å skrive om Kari Traa. Så…

Les mer Les mer

Kari Traa- Bærekraftsmål

Kari Traa- Bærekraftsmål

Nå har vi startet med del 2 i digital markedsføring. Dette faget handler om sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv. I eksamensoppgaven for denne delen skal vi velge en bedrift som utgangspunkt for å skrive oppgaven. Min gruppe har valgt å skrive om bedriften Kari Traa. I dette innlegget skal jeg forklare FNs bærekraftsmål og hvilke av disse som er relevante for Kari Traa. FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er mål verden sammen arbeider om for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og…

Les mer Les mer