Kari Traa- Bærekraftsmål

Kari Traa- Bærekraftsmål

Nå har vi startet med del 2 i digital markedsføring. Dette faget handler om sosial kommunikasjon i et bærekraftsperspektiv.
I eksamensoppgaven for denne delen skal vi velge en bedrift som utgangspunkt for å skrive oppgaven. Min gruppe har valgt å skrive om bedriften Kari Traa.

I dette innlegget skal jeg forklare FNs bærekraftsmål og hvilke av disse som er relevante for Kari Traa.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er mål verden sammen arbeider om for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Det er totalt 17 bærekraftsmål og 169 delmål som verden sammen kan benytte som retningslinjer for å jobbe mot de overordnede målene.

Under kan man se de 17 bærekraftsmålene. Disse kan igjen deles inn i 3 dimensjoner. Sosiale forhold, økonomi, og miljø og klima.

Skjermdump fra FN

Bærekraftsmål som er relevante for Kari Traa

Kari Traa er en bedrift som kun selger treningsklær, sko og tilbehør til jenter og kvinner. Bedriften har skrevet under grønnvaskingsplakaten og stiller seg dermed bak retningslinjene plakaten fremmer. Plakaten signeres av bedrifter som ikke bare sier de er opptatt av å jobbe for bærekraft, men faktisk er det. Disse bedriftene planlegger sine virksomhetsmål etter bærekraftige prinsipper.

Skjermdump fra Kari Traa


De bærekraftsmålene jeg mener er relevante for Kari Traa er:

  • Bærekraftsmål 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling i samfunnet.
  • Bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Det er selvsagt fler av målene som er relevante for Kari Traa, men jeg begrenser dette innlegget til disse 2.

Mål 5 mener jeg er relevant ettersom Kari Traa selv har uttalt at hun synes det var vanskelig å finne merker som tilbød kvinnelige sportsklær i en mannsdominert idrett. Dette gjorde at Kari ønsket å sette et preg på idretten, og tilby kvinner sportsklær med høy kvalitet, glade farger og som er tilpasset kvinnekroppen. På nettsidene til Kari Traa står det at teamet i dag, kun består av kvinner. Og at disse kvinnene er opptatt av likestilling og kvinners rettigheter.

Mål 12 er relevant for bedriften ettersom de har et stort fokus på å produsere miljøvennlige produkter og å unngå bruk av skadelige kjemikalier i produksjonen. Dette sikrer de ved å gjennomføre en rekke tiltak som for eksempel tilfeldig testing av produktene. Leverandørene til bedriften er også forpliktet til å ikke bruke kjemikalier på produktene. Ved å sikre at leverandører også jobber for bærekraft kan Kari Traa stå inne for sin signatur på grønnvaskingsplakaten. Kari Traa har også en kolleksjon som heter Wastelayer, hvor produktene er laget av avkapp fra tidligere kolleksjoner, fiber fra tremasse og bomull.

Oppsummering

Kari Traa har satt sitt merke på markedet og fremmer bærekraft i mange dimensjoner. Bedriften har valgt å satse på bærekraft og ønsker stadig å forbedre sine produkter. En bedrift kan ikke føre til at FNs bærekraftsmål oppnås alene, men ved å ha gode leverandører og samarbeidspartnere som har like verdier fører dette til noen steg i riktig retning.

Ettersom bedriften Kari Traa jobber aktivt med bærekraft kan dette påvirke deres konkurrenter i høy grad til å gjøre det samme. På nettsiden deres finnes en egen side som heter bærekraft. Inne på denne siden kan man få oversikt over alt Kari Traa jobber for og ønsker å utvikle. Det finnes også en side der kunder kan komme med forslag til løsninger, noe som for meg virker veldig positivt. Dette gjør at jeg virkelig tror bedriften ønsker å gjøre en forskjell og at de ikke kun sier de vil det.

Kilder

https://www.karitraa.com/no-no/b%C3%A6rekraft/

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://gronnvasking.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *