Hvordan kan bedriften vokse og navigere seg i et landskap som stadig endrer seg?

Hvordan kan bedriften vokse og navigere seg i et landskap som stadig endrer seg?

Det korte svaret på dette: bruk OKR systemet! Dette systemet benyttes av en rekke suksessfulle bedrifter.
OKR står for objective (ambisjon), key results. Karl Philip Lund, som er emneansvarlig for E-varehandel har skrevet et utfyllende innlegg om hva OKR er, hvordan man kommer i gang med det, og generelt alt man trenger å vite om OKR.

I mitt innlegg om OKR skal jeg kort forklare hva det er, hvordan man kommer i gang med det og noen potensielle negative sider ved å bruke det.

Bilde hentet fra Inevo

Hva er OKR?

OKR står som nevnt for objective, key results. Karl Philip Lund sier på en god og enkel måte at «OKR er et styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater». OKR er med andre ord en måte å strukturere målene og sette rammer for det man ønsker å oppnå.

Man kan si at objective sier noe om HVA du vil oppnå, mens key results sier noe om HVORDAN du kommer deg dit. Et godt objective skal være kvalitativ og inspirerende, tidsbestemt og gjennomførbart. For å oppnå suksess er man nødt til å sette seg høye mål, og jobbe hardt og målrettet mot dem. Når man har satt slike mål for bedriften er det enklere for bedriften og deres ansatte å prioritere riktig.

Man bør bruke OKR på grunn av at dette fører til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomslagskraft. (Lund 2019) Prinsippene med OKR er :

 1. Hårete mål -Det er viktig å ha høye mål, slik at man har noe å strekke seg etter. Har man for komfortable mål, vil man ikke legge inn et ekstra gir.
 2. Enkelhet- Det skal være enkelt å forstå målene, og det skal ikke være for mange mål.
 3. Agile mål– Bedriften skal raskt kunne tilpasse seg endringer.
 4. Toveis målsettingsprosess– Samkjørte OKR både vertikalt og horisontalt i organisasjonen. Alle i teamene skal bli hørt og få ha en mening.
 5. Transparens– Målene skal være tydelige for alle, slik at alle kan dra lasset i samme retning.
 6. Bonus adskilles fra måloppnåelse– Det er strevsomt å jobbe etter hårete mål og de ansatte må vite at OKR ikke er et verktøy for å evaluere dem, men at det er et ledelsesverktøy. Det skal ikke ha noen negative konsekvenser av å ikke nå målene sine ettersom målene man setter skal være «hårete».
  (Berger U.Å)

Under kan du se en video som forklarer hva OKR er gjennom et «crash course».

Hentet fra Youtube.com

Kom i gang med OKR

Når man skal innføre OKR i bedriften bør man begynne dette i et team. Dette teamet bør ha tillit og tro på at OKR fungerer. Først må man fastslå hva målene skal være, og det positive med OKR styringssett er at hvert team er med å bestemme målene for sin egen avdeling. Dette gjøres ved å bestemme objective først. Dette skal være kvalitative beskrivelser som sier hva du vil oppnå. Det skal være kort, inspirerende og engasjerende. Deretter bestemmer man key results. Dette skal være kvantitative og målbare beregninger som er rettet mot å nå målet. (Berger U.Å)

Karl Philip Lund har laget en oversikt over hvilke aktiviteter som bør gjennomføres når man skal innføre OKR i bedriften:

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner, f.eks. Norsk artikkel om OKRJohn Doerr Ted-videoFirmaer som bruker OKR
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
 3. Introforedrag om OKR. Book foredrag her.
 4. Avtal en 2-timers workshop – Se workshop oppskrift her (krever registrering)
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet
  (Lund 2019)

Potensielle negative sider ved å bruke OKR

Når en bedrift bruker styringssettet OKR setter man seg høye og hårete mål. En effekt av dette kan være at de ansatte blir svært motivert og ønsker å jobbe for å nå målene. På den andre siden kan det føre til at ansatte føler det er en helt umulig oppgave å oppnå, slik at de mister motivasjonen. På grunn av dette vil det være svært viktig for ledelsen å informere om at det ikke er noen negative konsekvenser knyttet til dette styringssettet. De ansatte er nødt til å vite at ledelsen er klar over at målene er hårete, og at det som sagt ikke fører til noen negative konsekvenser for dem.

En annen faktor for er viktig å tenke over er at man ikke har for mange key results. Det er viktig at de ansatte er fokusert og forstår målene. Dette nevnte jeg som ett av prinsippene med OKR. Når det blir for mange key results er sjansen stor for at det blir vanskelig å huske alle, og at det blir vanskelig å føle tilknytning til hvert og enkelt mål. For hvert mål man setter, bør det ikke være mer enn 2-5 key results. (Berger U.Å)

Oppsummering

Det å bruke OKR systemet kan føre med seg en rekke positive effekter om man gjør det på riktig måte. Fordelene ved å bruke OKR er at de viktigste målene til bedriften kommer tydelig frem, alle i bedriften får vite hva som er viktig å fokusere på, man får vite hvordan man ligger an i forhold til målene, og alle som jobber i bedriften vet hva som foregår. Det er derfor viktig å bruke god tid på å komme i gang systemet, og ta hensyn til de prinsippene som følger med. (Lund 2019) Først da får man godt utbytte av OKR. Det finnes negative sider ved OKR dersom man ikke innfører det riktig og ikke gjør de ansatte kjent med hvordan det fungerer på forhånd.

Kilder

-https://inevo.no/ansatte/kp/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/strategy/articles/slik-kan-okr-hjelpe-organisasjoner-med-aa-oppnaa-maalene-sine.html

-https://www.youtube.com/watch?v=EIcpFZ5rbHc

-https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper

-https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#slik-kommer-du-i-gang-med-okr

One thought on “Hvordan kan bedriften vokse og navigere seg i et landskap som stadig endrer seg?

 1. Heisann Ida 🙂

  Flott innlegg!
  Jeg liker godt oppbyggingen på innlegget; at du starter med en innledning (som forsovet gjerne kunne være litt lengre) og at du avslutter med en oppsummering.

  Videre synes jeg også du legger frem konseptet på en fin og enkel måte og du gjør det veldig forståelig. Jeg liker også at du viser til potensielle ulemper ved å bruke et slikt styringssett, det viser til god refleksjon.

  Bra jobbet 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *