Studentlivet under en global pandemi

Studentlivet under en global pandemi

I mars 2020 ble hverdagen forandret for de aller fleste. Dette var perioden hvor Covid-19 pandemien for fullt hadde ankommet Europa og ikke minst Norge. Mange mistet jobbene sine som en konsekvens av denne pandemien. Det ble begrenset hvor sosial man kunne være. Den ‘’normale’’ hverdagen var snudd opp ned. Studentenes hverdag under pandemien ble også en omveltning. Høyskolen ble stengt ned og digital undervisning ble innført. Som nevnt mistet mange jobbene sine, dette inkludert studenter som hadde deltidsjobber ved…

Les mer Les mer